Kungliga väg och Vattenstyrelsen/ Vägverket/ Vägverkets färjerederi/ Trafikverket Färjerederi

Lite historia.

Dåvarande Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen tog 1944 över alla färjor och numrerade dem med början i Stockholms län B och slut i Norrbottens län BD.

Man började med nr 62/1 (Trästa-Fjäll) och slutade med nr 61/132 (Norrbyn-Norrbyskär). Alltså fanns 132 färjor vid denna tidpunkt.

Snabbt insåg man behovet av att byta ut äldre färjor, framför allt de pråmliknande träfärjor som trafikerade mindre leder.

Nybyggnationerna var många och fram till början av 1970-talet byggdes flera färjor varje år.

Sedan ebbade det hela ut lite, färjorna blev ju mer moderna och slitstarkare.

Att sammanfatta alla vägverksfärjor är svårt, men det kommer att komma ut mer om dessa färjor,  

något som gemene man oftast betraktat såsom "ersättning för väg" eller dylikt.

Är det någon som har bilder på Vägfärjor, samt information så kontakta gärna mig.

1996. Så bildas Vägverkets färjerederi.

2010 04 01. Så vart det Trafikverket färjerederi.

Okända vägfärjor.

Jag vill passa på att tacka  Nils-Henrik Krokstedt och Pär Johansson för den informationen dom har givit mig över Vägverkets färjor.  Den har varit ovärderlig.

M/S Färja 62/160. (1950-2003).

M/S Färja 63/58. (1951-1978).

M/S Färja Nr 3. (1955-1956).

M/S Färja 63/1. (1956-).

M/S Färja 61/11. (1956-1964).

M/S Färja 61/21. (1956-19??).

M/S Färja 61/26. (1956-1962).

M/S Färja 61/27. (1956-1974).

M/S Färja 61/28. (1956-1966).

M/S Färja 61/31. (1956-1969).

M/S Färja 61/33. (1956-19??).

M/S Färja 61/61. (1956-1968).

M/S Färja 62/69. (1956-1972).

M/S Färja 62/97. (1956-1977).

M/S Färja 62/3. (1956-1965).

M/S Färja 62/166. (1956-196?).

M/S Färja 63/167. (1956-1970).

M/S Färja 61/189. (1956-1974)

M/S Färja 61/193. (1956-1974).

M/S Färja 61/194. (1954-1975).

M/S Färja 61/195. (1955-1970).

M/S Färja 61/196. (1955-1965).

M/S Färja 61/191. (1956-1983).

M/S Färja 61/197. (1956-1979).

M/S Färja 62/198. (1955-).

M/S Färja 62/199. (1956-1987).

M/S Färja 62/200. (1956-1964).

M/S Färja 62/206. (1956-1988).

M/S Färja 61/209. (1956-1983).

M/S Färja 61/211. (1955-1977).

M/S Färja 62/212. (1955-197?).

M/S Färja 62/222. (1956-1980).

M/S Färja 62/224. (1956-2001).

M/S Färja 62/213. (1956-197?).

M/S Färja 61/214. (1957-1979).

M/S Färja 61/215. (1957-1974).

M/S Färja 61/216. (1957-1984).

M/S Färja 61/219. (1957-1984).

M/S Färja 62/223. (1957-1980).

M/S Färja 62/225. (1957-1979).

M/S Färja 61/230. (1957-1987).

M/S Färja 61/221. (1958-1979).

M/S Färja 61/226. (1958-1982).

M/S Färja 61/227. (1958-1984).

M/S Färja 61/228. (1958-1981).

M/S Färja 62/231. (1958-1972)

M/S Färja 62/235. (1958-1983).

M/S Färja 62/237. (1958-197?).

M/S Färja 61/205. (1959-1978).

M/S Färja 61/233. (1959-1985).

M/S Färja 62/238. (1959-19??).

M/S Färja 62/240. (1959-).

M/S Färja 61/243. (1959-199?).

M/S Färja 61/245. (1959-1988).

M/S Färja 62/241. (1959-1972).

M/S Färja 61/218. (1960-2005).

M/S Färja 62/234.  (1960-2005).

M/S Färja 61/246.  (1960-1985)

M/S Färja 61/247. (1960-1979).

M/S Färja 62/248. (1960-1983).

M/S Färja 62/250. (1960-).

M/S Färja 61/255. (1960-1982).

M/S Färja 62/244. (1961-1993).

M/S Färja 62/249. (1961-1982).

M/S Färja 62/252. (1961-2001).

M/S Färja 62/253. (1961-1985).

M/S Färja 61/254. (1961-1981)

M/S Färja 62/251. (1962-1983).

M/S Färja 62/242. (1962-1998).

M/S Färja 61/256. (1962-1984).

M/S Färja 62/257. (1962-199?).

M/S Färja 62/258. (1963-1989).

M/S Färja 61/259. (1963-2006).

M/S Färja 61/261. (1963-1974).

M/S Färja 62/265. (1963-1993)

M/S Färja 61/264. (1964-1985).

M/S Färja 62/260. (1964-2002).

M/S Färja 61/190. (1964-1979).

M/S Färja 62/267. (1964-2000).

M/S Färja 61/262. (1965-1993).

M/S Färja 61/263. (1965-1994).

M/S Färja 61/266. (1965-1979).

M/S Färja 61/268. (1965-1981).

M/S Färja 61/269. (1966-1983).

M/S Färja 61/273. (1966-1996).

M/S Färja 62/275. (1966-).

M/S Färja 61/270. (1967-1987).

M/S Färja 61/271. (1968-1985).

M/S Färja 61/272. (1968-1987).

M/S Färja 62/274. (1969-).

M/S Färja 61/276. (1969-1974).

M/S Färja 61/277. (1969-).

M/S Färja 61/278. (1969-1996).

M/S Färja 61/279. (1969-1996).

M/S Färja 62/281. (1969-1982).

Färja 62/282.  (1969-)

M/S Färja 62/283. (1969-1992).

M/S Färja 62/284. (1969-1996).

M/S Färja 62/285. (1969-).

M/S Färja 62/286. (1969-2021).

M/S Färja 61/280. (1970-2006).

M/S Färja 62/287. (1971-1979).

M/S Färja 61/289. (1971-).

M/S Färja 61/290. (1970-1991).

M/S Färja 61/291. (1971-).

M/S Färja 61/288.  (1972-2008).

M/S Färja 61/292.  (1972-).

M/S Färja 62/293. (1972-)

M/S Färja 61/294. (1973-).

M/S Färja 61/295. (1973-).

M/S Färja 61/296. (1973-).

M/S Färja 61/297.  (1974-).

M/S Färja 61/298. (1976-).

M/S Färja 61/299. (1976).

M/S Färja 62/300. (1975-).

M/S Färja 61/301. (1977-).

M/S Färja 61/302. (1978-).

M/S Färja 61/303. (1978-).

M/S Färja 61/304. (1978-).

M/S Färja 62/307. (1978-1995).

M/S Färja 61/305. (1979-).

M/S Färja 61/306. (1979-).

M/S Färja 61/308. (1979-)

M/S Färja 61/309. (1979-2021).

M/S Färja 61/310. (1979-).

M/S Färja 61/311. (1980-).

M/S Färja 62/312. (1979-).

M/S Färja 62/313. (1979-1981).

M/S Färja 62/314. (1979-1981).

M/S Färja 62/315. (1980-).

M/S Färja 61/316. (1980).

M/S Färja 62/317. (1980-)

M/S Färja 62/318. (1980-1991).

M/S Färja 62/318. (1980-).

M/S Färja 62/319. (1980-).

M/S Färja 62/321. (1983-).

M/S Färja 63/76. (1983-).

M/S Färja 61/320. (1984-).

M/S Färja 61/322. (1984-).

M/S Färja 61/323. (1985-).

M/S Färja 62/324. (1986-).

M/S Färja 61/325. (1985-).

M/S Färja 62/326. (1987-).

M/S Färja 61/327. (1987-).

M/S Färja 61/328. (1988-).

M/S Färja 61/329. (1988-).

M/S Färja 62/330. (1991-).

M/S Färja 61/334. (1991-).

M/S Färja 62/331. (1992-).

M/S Färja 62/333.  (1994-).

M/S Färja 61/332. (1995-).

M/S Färja 61/335. (1999-).

B/F Färja 62/336. (2000-).

M/S Färja 61/337. (2000-2003).

M/S Färja 61/338. (2000-2005).

M/S Färja 61/339. (2000-).

M/S Färja 61/340. (2003-). 

M/S Färja 61/341. (2004-).

M/S Färja 62/342. (2004-).

M/S Färja 61/343. (2005-).

M/S Färja 62/344. (2006-).

M/S Färja 61/345. (2007-).

M/S Färja 62/346. (2010-).

M/S Färja 62/349. (2011-).

M/S Färja 61/353. (2012-).

M/S Färja 63/354. (2012-2015).

M/S Färja 61/351 (2014-)

M/S Färja 61/352. (2014-).

M/S Färja 61/357. (2017-)

M/S Färja 61/358 (2019-)

 

 

M/S Gräsö Färja. (1944-1953).

M/S Ammerösundets Färja. (1944-1947).

M/S Instö Färja. (1944-1956).

M/S Fårösund II. (1944-1956).

M/S Hammerdals Färja. (1944-1946).

M/S Nötesund. (1944-1956).

M/S Reserven. (1944-1955).

M/S Strängnäs sund. (1944-1956).

B/F M/S Svanösundet. (1944-1956)

M/S Svanesund. (1944-1956).

M/S Strömsunds Färja II. (1944-1956).

M/S Östersundet. (1944-1956).

M/S Stavresundets Färja. (1947-1956).

M/S Alnö I. (1953-1956).

M/S Gräsö. (1953-1956).

M/S Djurö II. (1953-1955).

M/S Hovnäsets Färja II. (1953-1956)

M/S Yxlan. (1954-1956).

M/S Alnö II. (1954-1964).

M/S Högsäters Färja II. (1955-1956).

M/S Torsö. (1955-1956).

M/S F 200. (1955-1956).

M/S Almön. (1980, chartrad).

M/S Elin. (1988-1994).

M/S Elin. (1988-1993).

M/S Elinor. (1988-1993).

M/S Malin. (1988-1992).

M/S Sanna. (1988-2021).

M/S Nora. (1988-).

M/S Carolina. (1988-1992).

M/S Aspö II Av Karlskrona. (1991-).

M/S Christina Brahe. (1991-).

M/S Maria. (1991-).

M/S Arnljot. (1992-).

M/S Ava Gardner. (1992-2001).

M/S Aurora. (1992-).

M/S Beda. (1992-).

M/S Beda. (1992-1996).

M/S Bodilla. (1992-1996).

M/S Bolmia. (1992-).

M/S Byälvan. (1992-).

M/S Carolina Af Arnö. (1992-2021).

M/S Castella. (1992-).

M/S Elektra. (1992-1994).

M/S Elvira. (1992-).

M/S Elvira II. (1996).

M/S Evelina. (1992-2003).

M/S Felicia. (1992-1996).

M/S Fragancia. (1992-).

M/S Fredrika. (1992-).

M/S Freja. (1992-).

M/S Frida. (1992-).

M/S Gulli. (1992-).

M/S Gullmaj. (1992-).

M/S Gullmari. (1992-199?).

M/S Huldas-Karin. (1992-2000).

M/S Hymer. (1992-).

M/S Isabella. (1992-2006).

M/S Karin. (1992-).

M/S Kajsa-Stina. (1992-).

M/S Kornelia. (1992-).

M/S Lakakåffa. (1992-1966).

M/S Lina. (1992-).

M/S Linda. (1992).

M/S Linnea. (1992-1994).

M/S Lovisa. (1992-2005).

M/S Maj II. (1992-200?).

M/S Evelina. (1992-199?).

M/S Oaxenfärjan. (1992-1995).

M/S Odil. (1996-2006).

M/S Ronja. (1992-1996).

M/S Veronica. (1992-).

M/S Ada. (1992-).

M/S Göta. (1992-).

M/S Karolina. (1992-).

M/S Lee-Flora. (1992-)

M/S Nina. (1992-).

M/S Skade. (1992-2005).

M/S Svea. (1992-1997)

M/S Ulrika. (1992-1997).

M/S Vivi. (1992-).

M/S Theresia. (1992-).

M/S Svanhild. (1992-).

M/S Malin. (1992-).

M/S Vinösund. (1992-).

M/S Karna. (1992-).

M/S Linéa. (1994-).

M/S Maj.  (1994-2001).

M/S Yxlan. (1994-).

M/S Aspö III Av Karlskrona. (1994-).

M/S Gullbritt. (1995-).

M/S Bodilla. (1996-).

M/S Carolina Nord. (1996-).

M/S Elinor. (1992-2002).

M/S Fröja. (1996-).

M/S Helena Elisabeth. (1996-).

M/S Linda. (1996-).

M/S Skidbladner. (1996-).

M/S Svea. (1997-).

M/S Ulrika. (1997-)

M/S Marie. (199?-).

M/S Vaxholmen. (1999-2014).

B/F Maj. (2000-).

M/S Nordö I. (2000-2003).

M/S Nordö II. (2000-2005).

M/S Nordö III. (2000-).

M/S Dagny. (2000-2015).

M/S Huldas Karin. (2001-2004).

M/S Paulina. (2003-).

M/S Venus. (2003-).

M/S Annie. (2004-).  

M/S Pluto. (2004-).

M/S Gerd. (2004-).

M/S Sedna. (2005-).

M/S Tora. (2006-).

M/S Jupiter. (2007-).

M/S Öfararen. (2009, 2011, chartrad).

M/S Saga. (2010-).

M/S Christina Brahe. (2010-).

M/S Embla. (2011-).

M/S Ebba Brahe. (2012-).

M/S M:Me Tingley. (2012-2014).

M/S Kungsholm. (2013,2014, chartrad).

M/S Nordan. (2014-2015)

M/S Capella. (2014-).

M/S Braheborg. (2014-).

M/S Saturnus. (2014-).

M/S Merkurius. (2014-).

M/S Vaxholmen. (2015-).

M/S Neptunus (2017-).

M/S Tellus. (2019-)

Tillbaka till rederier V.

Tillbaka till rederier T.