M/S FÄRJA 62/241.

Byggd 1959 av Hjälmare Kanal & Slussverk AB, Arboga.

Varvsnummer. 506.

Dimensioner. 23,00 x 7,00 x 1,10 m.

Efter ombyggnad. 22,12 x 7,99 x 0,80 m.

Brt. ?.

Efter ombyggnad. Brt. 43.

Maskineri. En Bolinder 1053 K diesel.

Effekt. 26 kW.

Knop. ?

Efter maskinbyte T45 diesel.

Effekt. 35 kW.

Knop. ?.

Passagerare. ?.

Bilar. 8.

KM RN. 16792.

Systerfartyg. FÄRJA 62/234. FÄRJA 62/248. FÄRJA 61/250. FÄRJA 62/253. FÄRJA 62/265.

Levererades 1959 till Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, Stockholm.

1959 05 25. Insatt mellan Bohus - Jordfallet.

1965. Insatt mellan Sund - Jaren.

1967. Ihopkopplad med Färja 62/231.

1967 07 01. Kungliga Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen byter namn till Statens Vägverk, Stockholm.

1972. Såld till Domänverket, Kinne revir, Skara. Omdöpt till BROMMÖFÄRJAN.

1972. Insatt mellan Torsö - Brommö.

19??. Överförd till Sveaskog Förvaltnings Av, Brommö.

2011 02 28. Registrerad i Sjöfartsverkets register. Omdöpt till BROMÖFÄRJAN.

2017 10. Får fartyget en ny styrhytt.

M/S BROMÖFÄRJAN.

Tillbaka till vägfärjor.

© 2021 faktaomfartyg.