M/S 63/ 76.

Byggd 1982 av Ab Holms Skeppsvarv, Råå.

Varvsnummer. 142.

Dimensioner. 22,11 x 6,58 x 2,95 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 113/ 34/ 47.

Maskineri. Två Scania DSI 11 dieslar.

Effekt. 294 kW.

Knop. 8,0.

Passagerare. 173.

Efter omklassning. 59.

Bilar. 1.

IMO. 8314110.

Levererades 1983 till Statens Vägverk, Stockholm.

1983. Insatt mellan Norrfjärden - Holmön.

1992. Överförd till Vägverket Produktion Nord, Härnösand.

1996 01 01. Överförd till Vägverket Färjerederi, Vaxholm. Omdöpt till HELENA ELISABETH.

2001 06 12. Under färd från Norrfjärden mot Holmön så förlorar fartyget drivförmågan och blir liggandes. Sjöräddningen tillkallas och fartyget bogseras tillbaka till Norrfjärden. 

2001 06 14. Åter i trafik.

2004 02 08. Under färd från Holmön mot Norrfjärden spricker ena avgasröret och fartyget stannar i isrännan. Huvuddelen av passagerarna väljer att gå den sista kilometern över isen. Fartyget går sedan till Norrfjärden med en motor. Avgasröret lagas provisoriskt och sätts åter i trafik men med reducerad hastighet. Avgasröret repareras senare under dagen.

2005 03 20. Under färd från Holmön mot Norrfjärden med 35 passagerare ombord brister remmarna till en av motorerna och fartyget blir liggande i isrännan. Vissa av passagerarna evakueras med skoter av räddningstjänsten medan andra väljer att gå över isen iland. Fartyget bogseras senare av bogserbåten KRONÖ till Holmsund för reparation.

2005 03 22. Åter i trafik.

2005 05 23. Får fartyget propellerhaveri.

2005 07 06. Får fartyget maskinhaveri under resa från Holmön till  Norrfjärden med 15 passagerare ombord. Fartyget bogseras under eftermiddagen till Norrsund för reparation. 

2005 07 07. Efter att Sjöfartsinspektionen kontrollerat fartyget kräver man att drivaggregatet byts ut. Fartyget ersätts under tiden av Rescue Holmsund från SSRS Holmsund och av VIDAR III.

2005 07 13. Åter i trafik.

2007 11 11. Fick fartyget maskinproblem och trafiken ställs in tills maskineriet är reparerat, fast man lyckades reparera det till eftermiddagen.

2010 04 01. Överförd till Trafikverket Färjerederiet, Vaxholm.

2021 05 23. Vid färd från Holmön mot Norrfjärden får fartyget maskinhaveri och får bogseras in till Holmsund där fartyget repareras.

2021 06 02. Åter i trafik.

M/S HELENA ELISABETH.

Tillbaka till vägfärjor.

© 2021 faktaomfartyg.