Ångfartygs Ab Södra Sverige.

  Ångfartygs AB Södra Sverige grundades 1870 av grosshandlaren Jacob Setterwall i Stockholm. 

Bolaget bedrev en  omfattande linjetrafik längs ost- och västkusten med både passagerar- och lastfartyg. 

Även Köpenhamn och Oslo trafikerades. 

Rederiets första fartyg hette s/s Södra Sverige, ett nybygge som fanns i rederiet ända tills det blev uppköpt av Svea 1909. 

År 1886 köper Södra Sverigebolaget upp det Wallenbergsägda Ångbåtsbolaget Transit och därmed utökas deras flotta betydligt. 

Under 1890 talet köps även några lastfartyg in, detta för att flytta godstrafiken från passagerarfartygen så att dessas tidtabeller kunde hållas. 

Även Jacob Zetterwall fanns kvar i bolaget under dessa nästan fyrtio år. 

Köpesumman för Södra Sverigebolaget var 8 000 aktier i Sveabolaget ā 250 kr vilket motsvarade aktiekapitalet i Södra Sverigebolaget.

Under dessa år som Södra Sverigebolaget existerade har jag hittat 22 fartygsnamn i dess flotta. 

Av dessa fartyg ingick 17 i försäljningen till Svea. Ett fartyg förliste redan 1886 (s/s Zephyr) och fyra hade sålts innan övertagandet. 

Bolagets första fartyg, s/s Södra Sverige var sålunda 38 år när Svea tog över henne.

Text Lennart Falleth.

S/S Södra Sverige. (1871-1909).

S/S Skandia. (1872-1909).

S/S Drottning Sophia. (1875-1909).

S/S Konung Oscar. (1875-1909).

S/S Svea. (1881-1909).

S/S Zephyr. (1884-1886).

S/S Aeolus. (1884-1909).

S/S Chapman. (1886-1901).

S/S Dana. (1886-1894).

S/S Transit No 1. (1886- 1909).

S/S Transit No 3. (1886-1897).

S/S Hyperion. (1886-1909).

S/S Rhea. (1886-1909).

S/S Nore. (1886-1907).

S/S Birger Jarl. (1893-1909).

S/S Östersjön. (1896-1909).

S/S Kolga. (1895-1909).

S/S Titania. (1897-1909).

S/S Artemis. (1898-1909).

S/S Vesta. (1899-1909).

S/S Irene. (1899-1909).

S/S Urania. (1905-1909).

 

Rederi Ab Tropik.

 Redarna, bröderna J G & H A Setterwall, är samma personer som grundade Södra Sverigebolaget 1870 och som såldes till Sveabolaget 1909.

Köpesumman för Södra Sverige-bolaget betalades i aktieposter i Sveabolaget.

Bröderna blev således delägare i Svea-bolaget.

Men jag har inte sett några uppgifter som tyder på att Sveabolaget var involverade i Rederi AB Tropiks verksamhet under åren 1909-1911.

Text Lennart Falleth.

S/F Tropik. (1901-1911).

 

Tillbaka till rederier på R.

Tillbaka till rederier på Å.