S/S CHAPMAN.

Byggd 1859 av Motala Warf, Norrköping.

Varvsnummer. 83?.

Dimensioner. 61,25 x 8,00 x ? m.

Brt. 428.

Maskineri. Ångmaskin.

Effekt. 180 ihk.

Knop. ?

Efter maskinbyte. Ångmaskin.

Effekt. 480 ihk.

Knop. ?.

RN. 582.

Levererades 1858 till Gefle Ångfartygsbolag, Gävle. Byggd som hjulångare med skonertrigg. Hade även roder i fören. Det finns även uppgifter om att fartyget beställdes av Norrlands Nya Ångfartygs AB, Gävle.

1858 - 1898. Trafikerade Stockholm - Gävle. Trafikerade även Köpenhamn - Örnsköldsvik och Göteborg - Stockholm - Gävle.

1869. Ombyggdes på Södra Varvet, Stockholm, till ett dubbelpropellerdrivet fartyg. Maskinen byttes och fartyget fick 480 ihk ångmaskin.

1873. Såld till F von Südow.

1873. Såld till Ångfartygs AB Union (A O Wallenberg), Stockholm.

1886. Övertagen av Ångfartygs AB Södra Sverige, Stockholm.

1901. Såld till Stockholms Transport- och bogserings AB (TB). Byggdes om till lastfartyg vid Ekensbergs Varf.

1902 07 06. Förliste utanför Gotska Sandön.

Bild saknas.

Tillbaka till Ångfartygs Ab Södra Sverige.

© 2021 faktaomfartyg.