S/S SKANDIA.

Byggd 1872 av Bergsunds Mekaniska Verkstad, Stockholm.

Varvsnummer. 99.

Dimensioner. 50,14 x 7,61 x 3,94 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 604/ 453/ 450.

Maskineri. Två 2-cyl, compoundångmaskiner

Effekt. 100 nhk.

Knop.?.

Efter maskinbyte. En Qvillebäckens 3-cyl, trippelångmaskin.

Effekt. 400 ihk.

Knop. ?.

RN. 578

Efter ombyggnad. RN 4119.

IDno. 3000578.

Systerfartyg. SÖDRA SVERIGE. DROTTNING SOPHIA. KONUNG OSCAR.

Levererades 1872 till Ångfartygsbolagets Södra Sverige, Stockholm.

1872 - 1902. Trafikerade Stockholm - Göteborg med mellanliggande hamnar.

1902 - 1903. Ombyggd vid Qvillebäckens Mekaniska Verkstad, Göteborg. Byte av ångpannor, installation av trippelångmaskin samt helt ny inredning.

1903 03 24. Återregistrerad efter omfattande ombyggnad. Kommerskollegium i Stockholm fick rapport om att det var delvis upphugget. Därför fick det ett nytt registreringsnummer i fartygsregistret.

1903 - 1911. Trafikerade Stockholm - Malmö - Göteborg.

1909 01 01. Övertagen av Stockholms Rederi AB Svea, Stockholm.

1912 05 10. Omdöpt till LULEÅ eftersom man inför Olympiaden i Stockholm behövde ett större fartyg på linjen Luleå - Stockholm, men man redan tryckt tidtabellen så var det enklare (?) att byta namn på fartygen (Byter namn med rederisystern LULEÅ som fick namnet SKANDIA)

1913 - 1938. Insatt mellan Stockholm - Norrlandshamnar.

1938. Beslut fattas om utrangering.

1939 07 19. Såld till Eisen und Metall A/G, Essen, Tyskland för upphuggning. Levererades till Bremerhaven tillsammans med rederisystern VESTERNORRLAND.

S/S SKANDIA.

Bild på S/S SKANDIA och S/S SKANDIA.

S/S LULEÅ.

Tillbaka till Ångfartygs Ab Södra Sverige.

Tillbaka till Rederi Ab Svea.

© 2022 faktaomfartyg.