Wicanders Rederi Ab.

Wicanders Rederi AB grundades 1896 i Stockholm av Wicanders Korkfabriker.

Dock hade företaget något fartyg i sin ägo innan den utpräglade rederiverksamheten startade.

 Företaget hade fabriker i östersjöländerna, Medelhavet samt Svarta Havet och behövde därför tonnage för transport av råvaror

och färdiga produkter till och från sina fabriksanläggningar.

1911-1913 byggdes en fabrik i Odessa.

På hösten 1912 erbjöds Sveabolaget att från Wicanders överta de sex fartygen samt rederiverksamheten.

Förslaget bifölls av Sveabolagets styrelse och i januari 1913 övertog Sveabolaget fartygen. Köpesumman var 2 400 000 kr.

I samband med övertagandet slöt Svea ett femårigt avtal med Wicanders om transport av kork från medelhavshamnar till Lübeck, Riga, Petersburg och Stockholm. Svea hade redan 1907 inköpt ett fartyg ifrån Wicanders, s/s A Wicander.

Namnet Wicander återfinns också på flera medlemmar i Sveas styrelse under åren både före och efter uppköpet, bland andra Hjalmar Wicander som var styrelseordförande i Svea under åren 1909-1916.

Text, Lennart Falleth.

S/S A Wicander. (1891-1907).

S/S H Wicander. (1892-1913).

S/S Ymer. (1896-1913).

S/S Sigyn. (1897-1913).

S/S Loke. (1905-1913).

S/S Gerd. (1907-1913).

S/S Vidar. (1907-1913).

 

Tillbaka.