S/S VIDAR.

Byggd 1907 av Murdoch & Murray, Port Glasgow, Skottland.

Varvsnummer. 223.

Dimensioner. 86,44 x 12,92 x 5,95 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 2159/ 1198/ 3530.

Maskineri. En 3-cyl, trippelångmaskin.

Effekt. 970 ihk.

Knop. 10,0.

RN. 4786.

IDno. 3004786.

Systerfartyg. GERD.

1907 08 22. Sjösatt.

Levererades 7 september 1907 till Wicanders Rederi AB, Stockholm. 

1907 09. Insatt mellan Östersjön - Medelhavet.

1911. 2:dre maskinisten avlider då han av misstag druckit saltsyra. Fartyget låg då i Alexandria.

1912 10. Så säljs Wicanders Rederi AB till Stockholms Rederi AB Svea för övertagande i januari 1913.

1913 01 01. Registrerad för Stockholms Rederi Ab Svea, Stockholm.

1914. Annonserad på linjen Medelhavet - Svarta Havet - Östersjön.

1915. Insatt på transatlantisk fart.

1916. Befraktad av engelska intressen för koltransporter till Kanarieöarna. Från Kanarieöarna gick Vidar till Nordamerika för lastning för svensk räkning.

1917. VIDAR låg i fransk hamn då de allierade skärpte kontrollen av sjöfarten och utfärdade ”Regulations with respect to North Sea freights”. Dessa regler avsåg att tvinga neutrala staters fartyg att utföra transporter för de allierade. VIDAR blev med flera andra "sveakassar" således beslagtaget.

1919. Återlämnad till Rederi Ab Svea.

1925 11 12. VIDAR kolliderar med ett okänt undervattensföremål i Engelska Kanalen (med största sannolikhet HMS MI, en brittisk ubåt som sjönk i samma område med man och allt).

1935. I mitten av 1930-talet var Vidar insatt på trampfart i Öster- och Nordsjöfart.

1939 10 02. Såld till Rederi AB Iris, Stockholm. 

1940. Våren. Insatt på på trafik mellan svenska och tyska hamnar.

1942 12. Fartyget strandar i tjocka utanför Karlskrona. Bärgas och repareras.

1943 07 19. På väg till Trelleborg från Rotterdam i en tysk konvoj minsprängs VIDAR utanför Terschelling. Då fartyget inte genast sjönk fördes fartyget för egen maskin så nära land som möjligt. VIDAR fick bogserhjälp den sista biten och sattes på grund där man påbörjade tätning av fartyget, men den Tyska marinmyndigheterna stoppade det hela och besättningen fick lämna fartyget. Man försökte senare bärga vraket, men misslyckades.

S/S VIDAR.

Tillbaka till Wicander Rederi Ab.

Tillbaka till Rederi Ab Svea.

© 2021 faktaomfartyg.