S/S THULE.

Byggd 1849 av Motala Varf, Norrköping.

Varvsnummer. 22.

Dimensioner. 49,41 x 7,13 x 3,56.

Brt/ Nrt. 521/ 415.

Maskineri. 2-cyl, Motala verkstad compoundångmaskin.

Effekt. 120 ehk.

Efter maskinbyte. Två 2-cyl, W Lindberg compoundångmaskiner

Effekt. 280 ihk hk.

Knop. ?.

Efter maskinbyte. Två 2-cyl, W Lindberg compoundångmaskiner

Effekt. 500 ihk hk.

Knop. ?.

RN. 613.

IDno. 3000613.

Systerfartyg. BERZELIUS.

Levererades i augusti 1849 till Norrländska Ångfartygsbolaget (Redare Ludvig Peyron), Stockholm. Byggd som skonertriggad järnhjulångare.

1849 08 26. Insatt mellan Stockholm - Öregrund - Gefle - Söderhamn - Hudiksvall - Sundsvall - Hernösand - Örnsköldsvik - Umeå - Ratan - Skellefteå - Piteå - Luleå - Neder Calix - Haparanda. Gick så långt norrut som det fanns öppet vatten, när isen lade sig lades fartyget upp för vintern.

1850 06 04, samt 1850 07 29. Från Umeå till Vasa i Finland, istället för att fortsätta norrut.

1851. THULE går ej längre via Neder-Calix.

1851 06 04. Stockholm - Öregrund - Gefle - Söderhamn - Hudiksvall - Sundsvall - Hernösand - Örnsköldsvik - Umeå - Vasa tur och retur. 

1851 07 16. Stockholm - Öregrund - Gefle - Söderhamn - Hudiksvall - Sundsvall - Hernösand - Örnsköldsvik - Umeå - Vasa tur och retur. 

1851 08 15. Stockholm - Öregrund - Gefle - Söderhamn - Hudiksvall - Sundsvall - Hernösand - Örnsköldsvik - Umeå - Vasa tur och retur.

1852 07 17. Till Vasa. Efter att hans Kejserliga Ryska Majestät den 13 juli godkänt att Norrländska ångbåtsbolaget får fortsätta bedriva trafik Umeå - Vasa. Besökte även Vasa den 7 augusti.

1853 07 15. Till Vasa.

1853 08 17. Till Vasa.

1853 08 20. Börjar vända i Furusund, då Stockholm drabbats av kolera.

1854 - 1855. Ingen trafik till Finland då engelska krigsfartyg blockerade finska kusten, på grund av Krimkriget.

1856. Trafiken till Vasa återupptas och THULE går dit 18/7 och 15/8.

1858 07 03. Thule i Vasa. Annars sköttes trafiken numera av andra fartyg.

1859 08 21-23. Lustresa Umeå - Vasa - Umeå.

1859 10. Efter avgång från Salmis på resa Haparanda - Luleå råkade fartyget in i svår storm och vid Sandskär förlorade ankaret. Tog sig med knapp nöd in till Töre hamn.

1860 08 22. THULE i Vasa.

1861 05 28. Resa från Stockholm via svenska kusthamnar till Vasa.

1861 06 26. Resa från Stockholm via svenska kusthamnar till Vasa.

1862 08 10. THULES skovelhjul sänker hamnroddarbåten, varpå den ena av de två i båten omkommer.

1863. Börjar gå även via Råneå och Neder-Calix.

1865 05. Insatt Malmö - Köpenhamn - Lübeck.

1865. Insatt Stockholm - Gefle - Söderhamn - Hudiksvall - Sundsvall - Hernösand - Näske - Örnsköldsvik - Umeå - Ratan.

1866 06 08. Insatt på Stockholm - Gefle - Söderhamn - Hudiksvall - Sundsvall - Hernösand - Örnsköldsvik - Umeå - Vasa/Ratan.

1867. Insatt Stockholm - Gefle - Söderhamn - Hudiksvall - Sundsvall - Hernösand - Örnsköldsvik - Umeå - Ratan - Skellefteå - Piteå - Luleå - Råneå - Haparanda.

1868 05 03. Avgick THULE från Stockholm via kusthamnarna till Umeå och Vasa, dit hon beräknades komma den 8 maj. Isen förhindrade dock fartyget att ta sig till Vasa och propelleraxeln skadades. Den 17 maj lyckades dock hon ta sig till Vasa.

1868 05 30. Vid en lusttur i Vasa skärgård bräckte THULE sin tidigare skadade propelleraxel. Ångslupen SVALAN bogserade tillbaka THULE till hamnen.

1868. Insatt Stockholm - Gefle - Söderhamn - Hudiksvall - Sundsvall - Hernösand - Örnsköldsvik - Nordmaling - Umeå - Vasa/ (Ratan - Skellefteå - Piteå - Luleå).

1869. Insatt Stockholm - Gefle - Söderhamn - Hudiksvall - Sundsvall - Hernösand - Örnsköldsvik - Umeå - Ratan - Skellefteå - Yttersfors - Piteå - Luleå - Haparanda.

1869 05 07. En tur Umeå - Vasa - Umeå.

1869 08 12. Fortsatte en tur från Luleå till Uleåborg - Brahestad.

1873. Ombyggd till propellerfartyg med dubbla propellrar vid W Lindbergs MV, Stockholm. Den ursprungliga ångmaskinen användes sedan vid Kalix ångsåg.

1879 05. Såld till Haparanda Ångfartygsaktiebolag, Haparanda, Sverige.

1880. Gick på grund utanför Umeå.

1881. Såld till Rederiaktiebolaget Thule (Nyland - Hernösands Ångfartygs AB) (J P Dahlberg), Nyland.

1885. Såld till Umeå Ångfartygsaktiebolag (N J Bäcklund), Umeå.

1887 - 1932. Insatt på Stockholm och norrländska hamnar.

1890. Övertagen av Umeå Nya Ångfartygs AB (C G Moritz), Umeå.

1890 - 1891. Vintern. En omfattande ombyggnad genomförs.

1900. Nytt maskineri och ny panna installeras.

1912 002 01. Såld till Stockholms Rederi AB Svea. Stockholm.

1922. Ombyggnadsarbete och klassning genomfördes.

1933 - 1934. Upplagd.

1934 12 10. Såld till Rederi AB Wilhelmina (Rederi AB Fredrikas ursprung), Kramfors. Köpesumma 12 500 kr. Ombyggd till pråm.

1951. Företaget gick upp i Kramfors Ab Kramfors.

1954. Företaget övertaget av Svenska Cellulosa AB, Kramfors.

1965 06. Såld till Poul Christensen, Nakskov, Danmark. Köpesumma 15 000 kr. Omdöpt till ERNST CAnvändes som spannmålslager i Bandholm.

1969. Upphuggen i Nakskov, Danmark.

S/S THULE.

Tillbaka till Rederi Ab Svea.

Tillbaka till Rederi Ab Wilhelmina.

© 2015 faktaomfartyg.