S/S BERZELIUS.

Byggd 1849 av Motala Verkstad, Norrköping.

Varvsnummer. 23.

Dimensioner. 48,01 x 7,16 x 3,58 m.

Brt/ Nrt/Dwt. 473/ 340/ 162.

Maskineri. En 2-cyl, Motala verkstad ångmaskin.

Effekt. 120 hk.

Knop. ?.

 Efter maskinbyte 1878.  Två Lindbergs MV compoundångmaskiner.

Effekt. 280 ihk.

Knop. ?.

Passagerare. 504.

RN. 138.

Systerfartyg. THULE.

1848 12 11. Sjösatt.

Levererades 19 augusti 1849 till Norrlands Nya Ångfartygs Actie Bolag, Gefle, Sverige. Skonertriggad järnhjulångare

1849 09 02. Insatt mellan Stockholm - Öregrund - Gefle - Söderhamn - Hudiksvall - Sundsvall - Hernösand - Örnsköldsvik - Umeå - Ratan - Skellefteå - Piteå - Luleå - Neder-Calix - Haparanda.

1849 10 02. Första turen från Umeå till Vasa i Finland, istället för att fortsätta norrut längs med den svenska kusten.

1850 08 04. Från Umeå över till Vasa i Finland.  

1850 09 01. Från Umeå över till Vasa i Finland.

1851 06 19. Resa till Industri-Expositionen (världsutställningen) i London. Stockholm - Kalmar - Ystad - Köpenhamn (21/6) - London, dit hon anländer 25/6. I London ligger BERZELIUS vid South-Weat-India-Dockan och passagerare med hyttplatser kan disponera dem. Återfärden startar 8/7 via samma hamnar tillbaka till Stockholm den 13 juli.

1851 07 20. En tur Stockholm - Öregrund - Gefle - Söderhamn - Hudiksvall - Sundsvall - Hernösand - Örnsköldsvik - Umeå - Vasa, och åter.

1852 06 17. Chartrad för resa Stockholm - Christiania - Stockholm.

1853 08 20. Går inte längre söderut än Gävle, då Stockholm drabbats av kolera.

1854 - 1855. Ingen trafik till Finland då engelska krigsfartyg blockerade finska kusten, på grund av Krimkriget.

1854 04 25. Lustresa från Stockholm ”till Elfsnabben för att bese den engelska Flottan”.

1855. Såld till Gefle Ångfartygs AB (R Rettig), Gefle. Neder-Calix bort från rutten.

1857 04 16. Kolliderar med kajen vid Skeppsbron i Stockholm. Stora granitblock ur kajen lossnar, men båten skadas inte. Maskinisten slog fram istället för back.

1860 07 21. Efter avgång från Örnsköldsvik gick fartyget på grund i morgondimman vid Käringskäret. Man hade strax innan försökt ankra upp men det var för djupt. ”Ångermanälvens ångbåtar tog fruntimren i säkerhet till Hernösand”.

1860 07 26. Efter att ha lämpat all last överbord och lastat akterskeppet med sten, lyckades THULE dra BERZELIUS av grundet. Inte den minsta läcka.

1861 05. I kraftig drivis mellan Söderhamn och Sundsvall. Törnar i sakta fart mot ett okänt grund utan att få några skador.

1863. Börjar gå även via Råneå och Neder-Calix.

1865 07 03. Resa Stockholm - Gefle - Söderhamn - Hudiksvall - Sundsvall - Hernösand - Örnsköldsvik - Umeå - Vasa.

1865 08 13. Lustresa för at bese den Ryska Eskadern.

1866. Börjar vända i Ratan på sina resor norrut.

1866 06 04. Insatt på Stockholm - Gefle - Söderhamn - Hudiksvall - Sundsvall - Hernösand - Örnsköldsvik - Umeå - Vasa/Ratan.

1866 06 08. Lusttur i Vasa skärgård.

1867. Insatt Stockholm - Gefle - Söderhamn - Hudiksvall - Sundsvall - Hernösand - Örnsköldsvik - Umeå - Ratan - Skellefteå - Piteå - Luleå - Råneå - Haparanda.

1868. Vände i Luleå.

1868 11 10. En tur Umeå - Vasa - Umeå.

1869. Insatt Stockholm - Gefle - Söderhamn - Hudiksvall - Sundsvall - Hernösand - Örnsköldsvik - Umeå - Ratan - Skellefteå - Yttersfors - Piteå - Luleå - Haparanda.

1869 05 20. En tur Umeå - Vasa - Umeå.

1869 06 09. Fortsatte en tur från Luleå till Uleåborg - Brahestad.

1874. Såld till Sundsvall-Wasa Ångf. AB, Sundsvall.

1875. Såld till Ångbåts AB Berzelius, Örnsköldsvik.

1876. Upplagd.

1878. Såld till Ångfartygs AB Örnsköldsvik (J A Wahlgren), Stockholm. Omdöpt till ÖRNSKÖLDSVIK. Ombyggd och moderniserad med dubbla propellrar, nya maskiner vid W Lindbergs varv (Södra varvet), Stockholm.

1882 03. Såld till Ångfartygs AB Hudiksvall (C Almgren), Hudiksvall. Omdöpt till HUDIKSVALL.

1882. Insatt mellan Stockholm - Öregrund - Gävle - Söderhamn - Hudiksvall.

1892. Reparationsarbeten utfördes.

1910. Reparationsarbeten utfördes.

1913 01 27. Såld för 50,000 kr till Stockholms Rederi AB Svea, Stockholm.

1914. Annonserad på linjen Stockholm - Öregrund - Gävle - Söderhamn - Hudiksvall, en gång i veckan.

1914-1916. Gjorde några s.k. ”undsättningsturer” till Finland under 1:a världskriget.

1916. Reparationsarbeten samt blev vitmålad.

1916 08 02. Var på väg till Mäntyluoto, Finland från Stockholm. Stoppades på vägen av en tysk u-båt. Besättningen (19 man + 3 kvinnor) tvingades i livbåtarna och överförda till ett annat fartyg som stoppats, (ASTRID ex lustjakten SAGA) och därefter besköts HUDIKSVALL av u-båtens kanon. Trots att HUDIKSVALL hade krigsfångepaket till tyska soldater i rysk fångenskap i lasten beslutade den tyska u-båtskaptenen att sänka fartyget. Besättningen fördes till Öregrund där de sedan med Sveas CARL XV fördes till Stockholm. Fartyget  hade fattat eld vid beskjutningen men sjönk inte.  Den 6:te augusti kom rapporter från Örskär om att man sett fartyget driva i sjunkande tillstånd i sydlig riktning.

S/S BERZELIUS.

S/S HUDIKSVALL.

Tillbaka till rederi Ab Svea.

© 2021 faktaomfartyg.