Välkommen till Fakta om Fartyg.

Här kan man finna mycket uppgifter om olika fartygs historia och öden.

Till rederier. Till register. Till övriga färjor. Till övriga fartyg. Till övriga kryssningsfartyg. Till övriga lastfartyg. 

Till övriga Svenska fartyg. Till militära fartyg. Till övriga Danska fartyg. Till övriga Norska fartyg. Ombordbilder på fartyg. 

Försvunna fartyg.Systerfartygsbilder. Skorstensbilder. Modellfartyg. Länkar.

  Uppdateringar.  

Rekommenderade länkar. 

Angående alla bilder som jag har på sidan, så var snäll och kontakta mig före användning på andra websidor/ Facebook med mera. 

Det finns fortfarande upphovsrätt på bilderna.

Om du hittar något fel eller vill tillägga nåt så skriv till mig.

micke@faktaomfartyg.se

Om Mårten och Micke som har hand om sidan.