Detta register är förhoppningsvis komplett. Här ska du kunna finna namnen på alla fartyg som finns med.

Siffror inom parantes är byggår för fartyget.

A-Am. An-A B-Bi. Bj-B. C-Ch.
Ci-C. D-Dh. Di-D. E-En. Eo-E.
F-Fl. Fn-F. G-Go Gp-G. H-He.
Hf-H. I. J. K-Kk. Kl-K.
L-Li. Lj-L M-Me. Mf-M. N-Nm.
Nn-N. O. P-Pl. Pm-P. Q.
R. S-Sa. Sc-Se. Sf-Sn So-Sta.
Ste-Sto Su-S T-Ti. Tj-T. U.
V. W. X-Y. Z Å-.
Ö. 0-9

 

Frsvunna fartyg/Skrotade fartyg.

A. B. C-D E-F G-H
I-J K-L M-N O-P Q-R
S. T. U-V W-

 

 

tillbaka.