M/T LINDESNÄS.

Byggd 1950 av Lindholmens Varv, Göteborg.

Varvsnummer. 1011.

Dimensioner. 67,00 x 10,70 x 4,70 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 1265/ 731/ 1420.

Maskineri. En Sulzer 6TD36 diesel

Effekt. 900 ahk.

Knop. 12,0.

Signal. SFKC.

RN 9133.

IDno. 3009133.

Systerfartyg. ELFSNÄS. FRAMNÄS.

1949 07 04. Sjösatt.

Levererades 23 januari 1950 till Rederi Ab Nordstjernan, Stockholm.

1957 04 17. Förliste och sjönk fartyget vid Hävringe på svenska ostkusten. Besättningen räddades.

M/T LINDESNÄS.

Tillbaka till Rederi Ab Nordstjernan.

© 2017 faktaomfartyg