M/T LINDESNÄS. Foto genom Rickard Sahlsten samling.