Ombord M/S SVEA. Foto genom Anders Bergenek samling.

Tillbaka.