M/S SAGA i Göteborg i december 1972 efter kollisionen med SAGOLAND. © Foto Åke Karlsson.

Tillbaka.