M/S WILLIAMSBORG i Marseille 21/6-2014. foto George Koutsoukis.