M/S WASA STAR i Almeria 27/6-2023. foto George Koutsoukis