Viking Line.

Viking Line var en sammanslagning av Rederi Ab Sally, Ålandsfärjan Ab, Rederi Ab Solstad, SF-Line, Rederi Ab Slite.

Rederierna inom Viking Line delade var för sig upp vinsterna som fartygen åstadkom.

Numera är det bara SF-Line som finns kvar ett dom andra antingen har gått i konkurs eller blivit uppköpta. 

SF-Line bytte namn till Viking Line 1995.

T/S Viking. (1959-1970).

M/S Slite. (1959-1964).

M/S Boge. (1961-1963)

M/S Panny. (1963-1964).

T/S Ålandsfärjan. (1963-1972).

S/S Drotten. (1964-1966).

M/S Apollo. (1964-1967).

M/S Kapella. (1967-1979).

M/S Viking 2. (1968-1978).

M/S Apollo. (1970-1976).

M/S Viking 1. (1970-1983).

M/S Marella. (1970-1981).

M/S Viking 3. (1972-1976).

M/S Diana. (1972-1979).

M/S Viking 4. (1973-1980).

M/S Aurella. (1973-1982).

M/S Viking 5. (1974-1981).

M/S Viking 6. (1974-1980).

S/S M/S Apollo III. (1976-1989).

M/S Turella. (1979-1988).

M/S Diana II. (1979-1992).

M/S Rosella. (1980-2023).

M/S Viking Saga. (1980-1986).

M/S Viking Sally. (1980-1990).

M/S Viking Song. (1980-1985).

M/S Mariella. (1985-2021)

M/S Olympia. (1986-1993).

M/S Ålandsfärjan. (1987-2008).

M/S Amorella. (1988-2022).

M/S Athena. (1989-1993)

M/S Isabella. (1989-2013).

M/S Cinderella. (1989-2003).

M/S Kalypso. (1990-1993).

M/S Gabriella. (1997-)

M/S Viking Cinderella. (2003-).

M/S Viking XPRS. (2008-).

M/S Viking Grace. (2013-)

M/S Viking Glory. (2021-).

Delägda.

M/S Birka Stockholm. (2023-, 50%)

Chartrade.

M/S Visby. (1965, 1967-1970, chartrad).

M/S Stena Baltica.  (1967. chartrad).

M/S Travemünde. (1969, chartrad).

M/S Botnia Express. (1970, chartrad).

M/S Neckartal. (1971, chartrad).

M/S Mignon. (1972, chartrad).

M/S Travetal. (1977,1978, chartrad).

M/S Viking 2.  (1978, chartrad)

M/S Dana Gloria. (1978, chartrad, artistnamn Ålandsfärjan).

M/S Mikkel Mols. (1979, chartrad, artistnamn Viking 2).

M/S Drotten. (1982, chartrad, artistnamn Aurella).

M/S Buenavista.(1982, chartrad, artistnamn Ålandsfärjan).

M/S Dana Corona. (1983, chartrad, artistnamn Ålandsfärjan).

M/S Fuldatal.  (1983,1984, chartrad).

M/S Teistin. (1984,1985, chartrad, artistnamn Ålandsfärjan)

M/S Arona. (1985, chartrad).

M/S Gunilla.  (1986,1987,1988, 1990, chartrad).

M/S Roslagen. (1989, chartrad).

M/S Tella.(1989, chartrad för en specialresa).

M/S Jupiter. (1994, chartrad).

M/S Condor 9. (1994, chartrad, artistnamn Viking Express).

HSC Condor 10.  (1995, chartrad, artistnamn Viking Express I)

M/S Viking Express II. (1995, 1996, chartrad).

M/S Viking Express III. (1996, chartrad).

HSC Express. (2017, chartrad, artistnamn Viking FSTR).

Beställd, men aldrig i trafik.

M/S Europa. (Tänkt trafikstart 1993, men aldrig satt i trafik).

M/S Viking ADCC. (Arbetsnamn och skulle levererats 2009).

Tillbaka.