M/S VIKING 1 i Portsmouth 17/4-1982. Foto Mike Taplin.