S/S VESTA.  © Foto Båtologen, genom Lennart Falleth samling.