S/S VENERSBORG.

Byggd 1914 Trondhjems Mekaniske Verksted, Trondheim, Norge.

Varvsnummer. 160.

Dimensioner. 68,90 x 10,70 x 4,14 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 1046/ 577/ 1550.

Maskineri. En 3-cyl, trippelångmaskin.

Effekt. 700 ihk.

Knop. 9,5.

RN. 5650.

IMO. 3005650.

Levererades i november 1914 till Mems Rederi Ab, Mem.

1914 11. Insatt på virkestraden på Finland.

1915 04 20. Köps rederiet upp av Stockholms Rederi Ab Svea, Stockholm.

1917. VENERSBORG beslagtogs av de allierade när hon låg i engelska kanalen och tvingades utföra transporter för dessa.

1918. Ingår i en fransk konvoj som angrips av tyska ubåtar. Flera fartyg sänks men VENERSBORG lyckas undkomma.

1930. En besättningsman försvinner i Antwerpen. Hittas senare drunknad i hamnbassängen.

193?  Kokerskan faller överbord i Antwerpens hamn. Räddas dock av en maskinist.

1941 08. När VENERSBORG ligger för ankar i Samsö, Danmark anfalls hon av allierat flyg. Tre personer omkommer, kaptenen, en jungman och den danska lotsen. Överbyggnaden börjar brinna. Elden kunde släckas och VENERSBORG kunde bogseras till Landskrona för reparation. Det tog tre månader att reparera fartyget.

1944 12 29. På kvällen. På resa från Sundsvall via Stockholm och Trelleborg till Köpenhamn ca 20 distansminuter sydväst om Utklippan torpederas VENERSBORG. Ingen av besättningen skadades utan alla kom säkert i livbåtarna. Fartyget sjönk snabbt. Vid midnatt siktades fyren på Hanö och på morgonen den 30 december siktades land. Vid 13-14 tiden hade livbåtarna kommit i närheten av Busören utanför Hasslö i Blekinge skärgård. I brottsjöarna slår en av livbåtarna runt och alla i den försvinner i vattnet. I den andra livbåten hade fyra personer frusit ihjäl. Fyra överlevande kommer iland på Busören. Nästa dag hade tre av dessa också frusit ihjäl. Endast matros Bertil Knutsson var vid liv. Han räddades av fiskare på förmiddagen den 31 december. Sammanlagt omkom 19 personer i vattnet och av kylan.

 

S/S VENERSBORG.

S/S VENERSBORG.

Tillbaka till Mems Rederi Ab.

Tillbaka till rederi Ab Svea.

© 2021 faktaomfartyg.