M/T URANUS.

Byggd 1941 av Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö.

Varvsnummer. 249.

Dimensioner. 160,10 x 19,20 x 11,90 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 10332/ 7804/ 16440.

Maskineri. En Kockum-MAN D8Z60/110 diesel

Effekt. 5500 ahk.

Knop. 13,0.

Signal. SEVT

RN. 8502

1938 11. Beställd av Braathenrederierna, Oslo, Norge.

1940. Såldes kontraktet till Rederi AB Rio, Kungsbacka.

1940 12. Annullerades kontraktet. Det lediga byggnadsnumret övertogs av Rederi AB Nordstjernan som tecknade ett nytt kontrakt med Kockums Varv.

1941 11 08. Sjösatt.

Levererades 19 januari 1942 till Rederi Ab Nordstjernan, Stockholm.

1942 01. Upplagd p.g.a. kriget.

1943 09. Sattes fartyget i fart.

1948 10 15. Såld till Skibs A/S Lampas, Oslo, Norge. Omdöpt till FENHEIM.

1953 06 27. Liggande i Beira, utbröt eld i hamnen. brinnande olja på vattnet drev mot fartyget som antändes varvid en explosion inträffade. Fartyget kunde dock repareras och åter sättas i trafik.

1960 10 10. Upplagd i Kristiansand, Norge.

1962 02. Såld till Spanska upphuggare.

1962 03 20. Avgick fartyget under spansk flagg Kristiansand för att gå till Barcelona. Under resan ner till Barcelona fick hon maskinhaveri och fick bogseras in till Amsterdam.

1962 05 15. Bogserad från Rotterdam mot Barcelona.

1962 06 01. Ankom Barcelona där fartyget höggs upp.

M/T URANUS.

Tillbaka till Rederi Ab Nordstjernan.

© 2021 faktaomfartyg.