M/S TYNNINGÖ passerar Blockhusudden, juli 1964. © Foto Thure Ehrnlund, genom Christer Samuelsson samling.