S/S TURKU.

Byggd 1938 av Sandvikens Skeppsdocka & Mek. Verkstads Ab, Helsingfors, Finland

Varvsnummer. 273.

Dimensioner. 35,05 x 7,30 x 3,60 m.

Brt/ Nrt. 287/ 97.

Maskineri. 3-cyl. trippelexpansion ångmaskin.

Effekt. 294 kW.

Knop. 10,0.

Passagerare. 199.

Signal. OIOU.

Levererades 1938 till Finska Sjöfartstyrelsen, Åbo, Finland. Används som inspektionsfartyget. 

1938. Stationerad som inspektionsfartyg i Skärgårdshavet, med Åbo som hemmahamn. Användes även för transporter vid menföre och som bogserfartyg vid nödsituationer.

1939-1940. Överförd till marinen och stationerad vid Utö.

1941-1945. Fartyget fungerade som konvojfartyg på Ålands Hav och används även till att lägga ut ubåtssonar i Finska Viken.

1945. Tillbaka som inspektionsfartyg på Skärgårdshavet. Användes även för träning av lotsar. Fartyget hade kajplats vid Aura Å i Åbo och bland de som bodde längs med stranden förekom det ofta klagomål på att den koleldade TURKU sotade ner tvätt som hängde på tork.

1979 - 1979. Under vintern ersattes de gamla koleldade pannorna av begagnade oljeeldade pannor från sjömätningsfartyget NAUTILUS (Idag NIKOLAI II).

1981. Ersattes av den moderna SEILI.

1981. Såld till Haminan Höyrylaiva Oy, Fredrikshamn, Finland. Omdöpt till HAMINA. Användes som passagerarångare med tältduk uppspänd över akterdäcket. Kryssningar i vattnen utanför Fredrikshamn, Kotka och Helsingfors.

1981. Användes vid filminspelning i Virolahti och hade då namnet SUVETAR påmålat på skrovet, men var aldrig officiellt omdöpt till SUVETAR.

1985. Såld till Naantalin Höyrylaivaosakeyhtiö (Pentti-Oskari Kangas), Nådendal.

1986. Rederiet byter namn till Höyrylaivaosakeyhtiö Ukko-Pekka. Fartyget omdöpt till UKKOPEKKA. I trafik mellan Åbo - Nådendal och kryssningar i Åbolands Skärgård. Trafikerar från samma kajplats som fartyget hade som inspektionsfartyget TURKU.

1988 - 1989. Under vintern förbyggdes passagerarsalongerna, kök och förråd.

1989 - 1990. Under vintern restaurangfartyg i Tallinn.

19??. Ägarrederiet byter namn till Marcato Oy, Åbo.

1999 03. Görs en större genomgång av maskineriet och 109 utav maskinens 152 tuber byts ut.

2001 05 09. UKKOPEKKA gör en tvåtimmars specialkryssning för media i samband med att den nyrestaurerade barken SIGYN återvänder till Åbo.

2001 07 25. Vid återkomsten från en kvällskryssning i Åbo skärgård stöter UKKOPEKKA emot förbindelsefartyget KÖKAR, ”fiskebåten” ZAIDA och museifartyget SUOMEN JOUTSEN. Endast mindre intryckningar på fartygen. Kollisionerna berodde på missuppfattning av kommandon i maskinrummet.

2005 08 18. Strax efter eftermiddagsavgången från Nådendal mot Åbo trasslar en kätting in sig i UKKOPEKKAS propeller och fartyget blir manöverodugligt. Fartyget ankras och efter två timmar tar rederiets andra fartyg AIRISTO över de 30 passagerarna och för dem till Åbo. Därefter lyckas dykare kapa kättingen som trasslat in sig i propellern och kan konstatera att fartyget inte fått några skador. 

2006 08 10. Går på grund utanför Runsala.

S/S UKKOPEKKA.

Tillbaka till övriga fartyg.

© 2016 faktaomfartyg.