M/S TRANSPARADEN avgår Nådendal 17/7-2002. © Foto Marko Hänninen.