M/S TRANSPARADEN i Vasa 20/5-2001. © Foto Marko Hänninen.