M/S TRANSLUBECA i Perama 14/12-2013. foto George Koutsoukis.