M/S TIRANA i Brindisi 5/8-2003. Foto Jan Vinther Christensen.