M/S THE AEGEAN PEARL i Pireus 31/5-2010. Foto George Koutsoukis.