M/S THE AEGEAN PEARL i Pireus 23/10-2009. Foto George Koutsoukis.