M/S THE AEGEAN PEARL i Pireus 30/1-2009. Foto George Koutsoukis.