Dom två nybyggena för Rederi Ab Gotland. © Foto Rederi Ab Gotland.

M/S GOTLAND och M/S VISBY. 20/5-2004. Foto Micke Asklander.

M/S GOTLAND och M/S VISBY. 20/5-2004. Foto Micke Asklander.

M/S GOTLAND och M/S VISBY. 20/5-2004. Foto Micke Asklander.

Tillbaka.