HSC PANAGIA PAROU, HSC PANAGIA THALASSINI. Foto Nikos Thrylos.