M/S GOLDEN GATE, M/S LIONS GATE i Göteborg, december 1972. © Foto Torkjell Bang Pedersen.