M/T SVEAJARL.

Byggd 1941 av Kockums Mekaniska Verkstads Ab, Malmö.

Varvsnummer. 242.

Dimensioner. 162,48 x 19,25 x 11,20 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 10318/ 6259/ 16450.

Maskineri. En 8-cyl, MAN diesel.

Effekt. 6000 hk.

Knop. 14,5.

RN. 8481.

IDno. 3008481.

1940 09 06. Kölsträckt.

1941 04 21. Sjösatt och döpt av fru Ebba Hain.

Levererades 11 augusti 1941 till Stockholms Rederi Ab Svea, Stockholm. Var vid leveransen det största fartyget i Stockholm.

1941 08. Insätts i lejdtrafik på Argentina för spannmålslast. Kom aldrig att lasta olja, endast spannmål.

1942 01 20. Lämnar Buenos Aires med full last. Detta var en försökslast då man aldrig tidigare transporterat spannmål (havre, majs och ull) i tankfartyg i den svenska handelsflottan.

1942 02 24. Anländer Göteborg med sin last tillsammans med m/s Uddeholm, AB Svenska Amerika Mexiko Linjen, Göteborg (senare minsprängd).

1942 10 25. Anländer Göteborg med sin tredje last, den dittills största (15 600 ton). Resan gjordes tillsammans med M/S SVEN SALÉN och M/S REMMAREN  Ca 70 nautiska mil västsydväst om Stavanger minsprängs M/S REMMAREN, Besättningen räddas av SVEN SALÉN (29 man) och SVEAJARL (8 man).

1943 01 08. Fartyget gick från Göteborg till Kristiansand, Norge, där den tyska lejdkontrollen utfördes. 

1943 01 09. På morgonen i höjd med Stavanger, minsprängs plötsligt SVEAJARL. Totalt sprängdes tre minor. En kort stund senare sprängs även BRASIL. Vid tillfället rådde hårt väder och det blev mycket svårt för de livbåtar som sändes ut för undsättning från ECUADOR. Under räddningsförsöken försvann SVEAJARL livbåtar och en livbåt från ECUADOR. Dessa återfanns aldrig trots flygspaning. Av SVEAJARL besättning omkom 37 personer och från ECUADOR omkom 7. Hela besättningen på Brasil överlevde.

M/T SVEAJARL.

Tillbaka till Rederi Ab Svea.

© 2022 faktaomfartyg.