M/T SVEABORG.

Byggd 1931 av Blohm & Voss, Hamburg, Tyskland (Skrov).

Utrustad vid Götaverken Ab, Göteborg (varvsnummer 455).

Dimensioner. 146,50 (mellan perpendiklarna) x 19,60 x ? m.

Brt/ Dwt. 9209/ 14255.

Maskineri. Två dieslar av okänt märke.

Effekt. ?.

Knop. 12,0.

RN. 7700.

IDno. 3007700.

1930 09 29. Sjösatt i Hamburg.

1930 09. Bogserades skrovet till Götaverken, Göteborg för installation av maskin och utrustning.

Levererades i januari 1931 till Stockholms Rederi Ab Svea, Stockholm. Detta fartyget blev rederiet 100:e fartyg.

1931 - 1933. Trafikerade Vladivostok - Malackasundet, Sydamerika - England, Kina - Europa, Svarta Havet och Sydafrika. Även Kalifornien - Japan trafikerades under flera år.

1935. Låg på varv i San Francisco för reparation. I december utbryter en strejk som försenar arbetet på fartyget i 59 dagar.

1936. Kapten Helge Franzén avlider när fartyget befinner sig i San Francisco.

1940 04 09. På resa från Curacao till Göteborg via Reykjavik torpederas SVEABORG på babord sida. Klockan var då 22.50. Fartyget fattar eld. Besättningen går i livbåtarna. Kl 23.35 träffas SVEABORG av ytterligare en torped. Besättningen observerar en ubåt ett par kabellängder nordväst om SVEABORG . Kl 01.15 dök ett norskt lastfartyg upp. Det var TOSCA från Haugesund. TOSCA satte kurs mot SVEABORG  för att rädda besättningen men träffas även hon av en torped och förliser. De båda besättningarna räddades av en brittisk bestyckad trålare och fördes till Kirkwall. SVEABORG förlorade en lättmatros och TOSCA förlorade två man.  Torpederingen skedde på lat N63 , long V7 30´, ca 45-50 sjömil nordväst om Färöarna.

M/T SVEABORG.

Tillbaka till rederi Ab Svea.

© 2021 faktaomfartyg.