S/F SVEA.

Byggd 1872 av J A Bång, Gävle.

Varvsnummer. ?.

Dimensioner. 49,50 x 10,70 x 6,00 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 798/ 752/ 1071.

Maskineri. ?.

Effekt. ?.

Knop. ?.

(Tremastat barkskepp).

Signal.HJDL.

Levererades 1872 till Rederi AB Svea, Stockholm.  Detta var Sveabolagets första beställda skepp. Priset var 520 riksdaler per nyläster. Galjonsfiguren föreställde Moder Svea.

1872. På hösten öppnas Sveas transoceana fart med frakt av trä och järn från Gävle till Bristol, stenkol från Cardiff till Rio de Janeiro, ris från Akyab till S:t Nazaire, socker från Batavia till New York, vete från New York till Bristol och stenkol från Cardiff till Genua.

1872. Nettoförtjänst första året: 11 232, 45 riksdaler.

1874. Låg i drygt ett år stilla i väntan på frakt i Sydamerika tillsammans med rederisystrarna Nore och Rota.   

1875. Under några år sysselsattes fartyget med guanofrakter från Chincasöarna i Stilla Havet utanför Peru  till olika europeiska hamnar. Tog stenkol i retur till Sydamerika.

1876. Gjorde en resa till Burma för att lasta ris.

1880. Gjorde sin sista resa för Sveabolaget. Rislast från Bassein, Bombay till Köpenhamn.

1881 02. Såld till S Sittkoff, Mariehamn, Åland för 50 000 kr. Den åländska redaren upptäcker att fartyget lastar mindre än vad Sveabolaget uppgivit och får därför priset nedsatt till 46 000 kr.

1888. Såld till AS Svea (Oscar Hansen), Kristiania (Oslo), Norge.

1899. Såld till AS Svea (Arnt Olsen), Fredrikstad, Norge.

1913. Ombyggd till pråm. 

Därefter ingen mer information.

S/F SVEA.

Tillbaka till Rederi Ab Svea.

© 2021 faktaomfartyg.