S/S SUNDSVALL.

Byggd 1854 av Motala Varf, Norrköping.

Varvsnummer. 44.

Dimensioner. 46,09 x 6,53 x ? m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 269/ 176/ 170.

Efter ommätning. Brt/ Nrt. 243/ 161. 

Efter ombyggnad. Brt/ Dwt. 299/ 175.

Maskineri. En Motala verkstad ångmaskin.

Effekt. 240 hk.

Knop. ?.

Passagerare. 376.

RN. 144.

1854 02 06. Sjösatt.

Levererades i maj 1854 till Sundsvalls Ångfartygs AB, Sundsvall. Den skonertriggade propellerångaren var då den första propellerångaren i trafik på norrlandskusten.

1854 05 20. Insatt på Stockholm - Sundsvall. Vid avgången från Stockholm påseglade man en tullbåt med två personer ombord. En drunknade medan den andra räddades av fartyget. På söndagar gjorde SUNDSVALL lustresor från Stockholm till bland annat Furusund.

1856 05 26. SUNDSVALL på grund i dimma vid Hornlandet utanför Hudiksvall. Efter att kastat överbord däckslasten bestående av viner och spritvaror kunde man ta sig loss för egen maskin. Man lyckades själv bärga det mesta av den överbord kastade lasten.

1857 10 14. Grundstötning i Öregrundsgrepen, på resa Sundsvall - Stockholm, klockan 05.00 på morgonen i mörker och tjocka. Trots halv fart rände fartyget upp på en klippa till midskepps. Flera ångare försökte dra SUNDSVALL av grundet utan att lyckas. Efter att lasten lossats och vattnet höjts sig en fot kom fartyget loss för egen maskin.

1858 08 22. När Sundsvall passerade skärgårdsånagaren ROSLAGEN råkade man gira för snävt in framför ROSLAGEN för. ROSLAGENS flaggstång bröts av då hon kilades fast under SUNDSVALLS akter. Några passagerare på ROSLAGEN passade också på att hoppa över till SUNDSVALL, men de återlämnades snabbt.

1858 11 06. Brand ombord i kolförrådet, som hastigt släcktes. Fartyget återvände till Sundsvall av säkerhetsskäl och ankrades på redden över natten. Fortsatte sin resa till Stockholm nästa morgon.

1859 09 21. Grundstötning på morgonen i dimma vid Norrboda Hällarne. Drogs loss efter att dimman lättat av GUSTAF II ADOLF.

1862 06 29. Resa Stockholm - Sundsvall - Vasa.

1862 07 15. Maskinskada på resa Sundsvall - Stockholm. En pistong sprang av och skadade ena cylindern. Tog sig till Stockholm med reducerad fart.

1863 07 30. En resa Stockholm - Sundsvall - Vasa.

1863 11 15. Grundstötning vid Raholmsgrundet utanför Sundsvall på resa från Stockholm. Efter att Flottisten tagit över lasten kom Sundsvall loss för egen maskin och utan skador.

1865. Ombyggd innan sommartrafiken.

1865 08 02. En resa Stockholm - Sundsvall - Vasa och retur.

1871. I trafik Stockholm - Sundsvall - Hernösand - Wasa.

1871 08 22. Lotsen som inklarerat SUNDSVALL ramlar ur lotsbåten vid Vasklots udde i Wasa på återresan från staden och drunknar.

1872 05 12. SUNDSVALL första fartyget till Wasa för säsongen.

1872 05 14. När SUNDSVALL gick från Wasa fanns på fördäcket levande svin, smör och kött. På akterdäcket trängdes 250 utvandrare, varav 70 skulle fortsätta till Amerika. Det var en viss skillnad mot när hon anlände till Wasa, då fanns i lasten endast 50 tunnor sirap och någon enstaka återvändande arbetare.

1873 05 14. SUNDSVALL första fartyg för säsongen till Wasa. Insatt på Sundsvall - Hernösand - Wasa.

1873 06 21. Turerna utsträcktes söderut till Stockholm, några turer via Gefle.

1874 05 03. I trafik Sundsvall - Hernösand - Vasa, vissa turer fortsatte till Gävle.

1874 07. Några resor Sundsvall - Räfsö - Sundsvall.

1875 05 24. Kom SUNDSVALL till Vasa från Sundsvall - Hernösand, för första gången för året. Gick åter två dagar senare med last av havre, smör, fläsk, kött, hästar, svin, nötkreatur, får och 75 passagerare.

1875 11 05. Efter avgång från Vasa hamnade fartyget i svårt väder och låg flera dagar vid Rönnskär i avvaktan på bättre väder. När fartyget inte kom till Hernösand spreds ryktet att SUNDSVALL förlist. Fartyget kom sedan sent omsider till Sundsvall, där hon övervintrar.

1876. I trafik Kaskö - Sundsvall - Hernösand - Vasa.

1876 08 03. Fick SUNDSVALL tillåtelse att börja transportera post mellan Vasa och Hernösand, tidigare hade man tvingats sända posten via Åbo eller Torneå. Tyvärr hade man missat att meddela att fartyget skulle invänta posten och den 4 augusti hade man avgått redan för en och en halvtimme sedan då posten anlände till hamnen. Posten hade inte heller observerat att fartyget hade tidigare avgångstid (05.00) under sommaren. Posten fick sändas via Åbo - Stockholm.

1876 10 11. När fartyget avgick från Hernösand mot Vasa mötte hon stora störtsjöar som överskjölde henne. Slutligen förmåddes kaptenen att vända åter till Hernösand för att invänta bättre väder.

1876 11 09. Bröt sig fartyget genom isen på sista resan från Vasa för året, med last av hästar och svin ombord.

1877. Under våren i trafik Stockholm - Sundsvall - Kaskö. Sedan i trafik Kaskö - Sundsvall - Hernösand - Vasa. Under vårar och höstar även vidare från Sundsvall till Stockholm.

1883 08 06. Insatt på en tur var tredje vecka Sundsvall - Åbo - Sundsvall.

1901. Ny maskin och panna.

1913 03 17. Såld till Stockholms Rederi AB Svea, Stockholm.

1916. Ombyggd till lastfartyg.

1920 04 14. Grundstötte vid midnatt nära Eckerö fyr i Stockholms norra skärgård på resa Stockholm - Hudiksvall med järnrör och styckegods. Blev läck och tvingades köras upp på ett grund. Bärgades och reparerades.

1933 05. Såld till Wärtsilä Oy, Viborg, Finland. Bogserade rederisystrarna VALE och BERGSUND till Finland. SUNDSVALL byggdes om till pråm ägd av Finska Jernverken Oy, Viborg. 

S/S SUNDSVALL.

Tillbaka till rederi Ab Svea.

Tillbaka till de samseglande rederierna.

© 2021 faktaomfartyg.