M/S STENA JUTLANDICA har sjösatts 2/3-1996. © Foto Rob De Visser.