M/S STADT FLENSBURG ska sjösättas 15/6-1967. © Foto Husumer-Schiffswerft, från Cai Rönnau samling.