HSC SPEED JET i Lefkadi 28/10-2022. foto George Koutsoukis.