S/S SMYRNA. © Foto Klubb Maritim Västra Kretsen, genom Lennart Falleth samling.