Skorstenen på M/S VIKING 1. © Foto Marko Hänninen.