Skorstenen på M/S VAN GOGH. © Foto Christian Eckardt.