Skorstenen på M/S SUPERSTAR AQUARIUS. © Foto Henrik Johansson.