Skorstenen på M/S SUPERSTAR. © Foto Miran Hamidulla.