Skorstenen på SUPERFAST IX. © Foto Miran Hamidulla.