Skorstenen på M/S SILJA OPERA. © Foto Miran Hamidulla.