Skorstenarna på M/S REGINA BALTICA. © Foto Micke Asklander.